Gửi thư

Gmail

Messenger

messenger

Thời gian

Loading...

Luyện tập trắc nghiệm

Thí nghiệm ảo

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Liên kết web

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Kiểm tra chương 1 -2 lí 11- năm học 2018-2019-ban tự nhiên

  SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
  KIỂM TRA CHƯƠNG 1 -2 LÍ 11- NĂM HỌC 2018-2019-BAN TỰ NHIÊN
  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
  Mã đề
  102
  Môn thi: 1T-1
  Thời gian làm bài: 25 phút (không kể thời gian phát đề)

  Họ tên thí sinh: ..............................................................................

  Ngày thi: ..........................................................................................


  Câu 1: Sau đây là những nhận xét về hai công thức : F = k(q1q2)/r2(1) và  F =  F = k(q1q2)/r2(2)  .Nhận xét nào sai?
      A.   (1) là công thức của định luật Cu-lông đối với hai điện tích đứng yên trong chân không
      B.   Hằng số ε  đối với mọi môi trường đều là một số lớn hơn 1
      C.   Nếu ta coi chân không là một môi trường có hằng số điện môi bằng 1 thì công thức (2) cũng có thể áp dụng được đối với hai điện tích đứng yên trong chân không
      D. (2) là công thức của định luật Cu-lông đối với hai điện tích đứng yên trong một điện môi bất kì
  Câu 2: Chọn câu trả lời đúng  Có ba vật dẫn ,A nhiễm điện dương ,B và C không nhiễm điện .Làm thế nào để hai vật dẫn B và C nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau ?
      A. Cho A tiếp xúc với B rồi cho A tiếp xúc với C
      B. Cho A tiếp xúc với B rồi cho B nhiễm điện hưởng ứng với C
      C. Cho A nhiễm điện hưởng ứng với C rối cho C tiếp xúc với B
      D. Đặt B,C tiếp xúc với nhau rồi cho chúng nhiễm điện do hưởng ứng với A .Sau đó tách chúng ra
  Câu 3: Chọn câu trả lời đúng Có ba quả cầu kim loại ,kích thước giống nhau .Quả cầu A mang điện tích +27 μC ,quả cầu B mang điện tích – 3 μC,quả cầu C không mang điện tích .Cho hai quả cầu A và B chạm vào nhau rồi tách chúng ra .Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm vào nhau .Điện tích trên mỗi quả cầu là:
      A. qA =6 μC, qB =qC = 12 μC                                             
      B. qA =12 μC , qB =qC = 6 μC
      C. qC =12μC, qB =qA = 6 μC                                              
      D. qC =6 μC, qB =qA = 12 μC
  Câu 4: Chọn phát biểu sai về điện trường 
      A. Điện trường đều có véctơ cường độ điện trường như nhau ở mọi điểm
      B. Trong điện trường của một điện tích điểm Q ,điện trường trên một mặt cầu tâm Q bán kính r là đều vì ở mọi điểm trên đó ta có cường độ điện trường E như nhau
      C. Trong một điện trường đều các đường sức điện song song và cách đều nhau
      D. Một miền không gian có đường sức điện song song và cách đều thì điện trường ở đó là một điện trường đều .Tức là ta có thể phát biểu một điều kiện cần và đủ cho điện trường đều
  Câu 5: Chọn câu trả lời đúng Lực tác dụng lên một điện tích thử q là 3.10-5 N đặt tại một điểm trong điện trường có cường độ điện trường E = 0,25 V/m.Tìm q biết rằng lực điện và véctơ cường độ điện trường cùng chiều nhau
      A. q =  1,2.10-3 C                
      B. q = - 1,2.10-3 C                                   
      C. q =  0,12 mC                   
      D. q = - 0,12 mC
  Câu 6: Chọn phát biểu đúng ?
      A. Các điện tích khi di chuyển trong điện trường thì lực điện đều thực hiện công.
      B. Khi điện tích di chuyển theo phương vuông góc với đường sức thì công của lực điện bằng không.
      C. Công của lực điện phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích.
      D. Công của lực điện thực hiện lên điện tích dương thì luôn dương và ngược lại thực hiện lên điện tích âm thì luôn âm
  Câu 7: Khi một điện tích điểm q di chuyển trong điện trường đều từ điểm A đến điểm B thì lực điện sinh công 1J. Nếu thế năng của q tại A là 0,5J thì thế năng của nó tại B là
      A. 0,5J.           
      B. 2J.  
      C. - 0,5J.        
      D. - 2,5J.
  Câu 8: Một điện tích q = 0,5.10-9 C di chuyển một đoạn đường 2 cm dọc theo một đường sức điện dưới tác dụng của lực điện trường có cường độ điện trường E = 1000 V/m. Công của lực điện có giá trị nào sau đây ?
      A. 10-6 J.         
      B. – 10-8 J.      
      C. 10-8 J.         
      D. – 10-6 J.
  Câu 9: Khi một điện tích điểm q di chuyển trong điện trường đều từ điểm A đến điểm B thì lực điện sinh công 1J. Nếu thế năng của q tại A là 0,5J thì thế năng của nó tại B là
      A. 0,5J.           
      B. 2J.  
      C. - 0,5J.        
      D. - 2,5J.
  Câu 10: Di chuyển một điện tích q từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện càng lớn nếu
      A. hiệu điện thế UMN càng lớn.          
      B. đường đi MN càng dài.
      C. đường đi MN càng ngắn.              
      D. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.
  Câu 11: Một tụ điện không khí có điện dung C = 2 μF được tích điện ở hiệu điện thế U = 220V.Điện tích Q của tụ điện là
      A. 44.10 6 C. 
      B. 11.10 5 C.
      C. 44.10 5
      D. 11.10 6 C.
  Câu 12: Chọn câu trả lời đúng. Cường độ của dòng điện không đổi qua một mạch điện được xác định bằng công thức 
      A.         
      B.         
      C.          
      D.   
  Câu 13: Một cần cẩu điện hoạt động với hiệu điện thế U = 380V và dùng I = 20A trong 1 phút đưa được 1,2 tấn hàng lên cao 19m. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Hiệu suất của cần cẩu là
      A. 20%.          
      B. 67%.          
      C. 50%.          
      D. 89%.
  Câu 14:  Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Công của nguồn điện và công suất của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15 phút là bao nhiêu ?
      A. Ang = 21600 J    ;   Png = 6 W.    
      B. Ang = 8640 J     ;  Png = 9,6 W.
      C. Ang = 8640 J      ;   Png = 96 W.  
      D. Ang = 21600 J   ;  Png = 7 W.
  Câu 15: Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm n  nguồn giống nhau ghép song song được xác định bằng biểu thức nào sau đây ?
      A. Eb=E;rb=r/n
      B.  Eb=E/n;rb=r/n
      C.  Eb=E;rb=n/r 
      D.  Eb=E/n;rb=n/r 

  Lưu ý:
  • Đề thi gồm 15 câu trắc nghiệm từ Câu 1 đến Câu 15
  • Mỗi câu có 4 phương án trả lời (A, B, C, D) được trình bày trên 2 cột
  ----- HẾT -----


  NGƯỜI DUYỆT ĐỀ


  Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2018
  GIÁO VIÊN RA ĐỀ

  PHAN NGOC HUNG
  Tham gia thi trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Người tạo đề: Phan Ngoc Hung (trang riêng)
  Ngày tạo: 07h:09' 18-11-2018
  Số lượng câu hỏi: 15 câu hỏi
  Thời gian làm bài: 25 phút
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  B.Tự luận 

  Bài 1.Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q1 = 2.10-9 C và q2 = 4.10-9C khi đặt trong không khí cách nhau một khoảng d thì chúng đẩy nhau bằng lực 4.10-5N

  a)Tính d (1,5 điểm)

  b)Cho tiếp xúc rồi tách ra khoảng cách như ban đầu tính lực tương tác giữa chúng (0,5điểm)

  Bài 2.Cho mạch điện

   = 14 V, r1 = 1 W; = 10 V, r2 = 2 W. R1 = 6 W, R2 = 12 W, R3 = 10 W. Đèn ghi 8V-8W

  a) Tính suất điện động Eb  điện trở trong của bộ nguồn  rb của bộ nguồn  và điện trở mạch ngoài ( 0,5 điểm)

  b)Tìm hiệu điện thế mạch ngoài ?(1 điểm)

  c)Đèn sáng thế nào?(0,5 điểm)

   
  Gửi ý kiến